Aktualności

Warsztaty Nordic Walking

28.11.2014

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej

organizuje dla pracowników i studentów PB, a w miarę wolnych miejsc dla osób z zewnątrz

  

Warsztaty Nordic Walking

Aspekty zdrowotne - dobór obciążeń w prewencji chorób ukladu krażenia

 

Warsztaty poprowadzi dr n.med. Jolanta G. Zuzda  (Mistrz Polski sztafet w Nordic Walking,
NW Instruktor posiadający Certyfikat PFNW, pracownik Katedry Turystyki i Rekreacji Wydziału Zarzadzania Politechniki Białostockiej)

 

Odpłatność wynosi*:

Pracownicy i studenci PB – 95  zł

Pozostałe osoby – 120 zł

 Każdy z uczestników przychodzi ze sprzętem (kijki)

____________________________________________________________________

Wstępne zapisy prowadzone są w siedzibie fundacji lub droga email:

Tel. tel./fax. 085 742-36-69, fundacja@pb.bialystok.pl

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przelewem opłaty do dnia
 10 grudnia 2014 roku na konto bankowe Fundacji:

95 1240 1154 1111 0000 2149 7977

_______________________________________________________________________

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają pracownicy i studenci PB.

Odpłatność wnoszona jest z góry i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z zajęć.

W przypadku niewystarczającej  liczby uczestników Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów, wydłużenia okresu rekrutacji lub zmianę terminu warsztatów.  W przypadku odwołania wniesione opłaty podlegają zwrotowi.

 

*Cena może ulec zmianie (obniżeniu) w miarę zgłoszenia sie wiekszej liczy osób

Kontakt

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 6/3
15-333 Białystok 
tel./fax. 085 742-36-69
fundacja@pb.bialystok.pl