Aktualności

Protokół z wyboru

08.04.2013

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na publikację ogłoszenia w prasie w ramach promocji projektu „Transfer wiedzy do przedsiębiorstw poprzez szkolenia pracowników” realizowanego w ramach POKL, Priorytet VIII, Działanie 8.2. Poddziałanie 8.2.1.

kliknij aby pobrać

Kontakt

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 6/3
15-333 Białystok 
tel./fax. 085 742-36-69
fundacja@pb.bialystok.pl