O Fundacji

Działalność

1. Wspieranie finansowe:
   a. zakupu sprzętu naukowego przez Politechnikę Białostocką,
   b. inwestycji budowlanych prowadzonych przez Uczelnię,
   c. wydawnictw naukowych i dydaktycznych pracowników Politechniki Białostockiej.
2. Pozyskiwanie urządzeń i aparatury naukowej w celu podarowania Politechnice Białostockiej.
3. Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz Politechniki Białostockiej.
4. Ustanowienie funduszu stypendialnego dla wybitnych pracowników nauki.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji jej celów w zakresie:

 • badań i analiz technicznych,
 • prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych,
 • prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego,
 • działalności w zakresie oprogramowania,
 • szkolnictwa średniego ogólnokształcącego,
 • liceów i techników zawodowych,
 • szkół pomaturalnych (policealnych),
 • wyższych szkół zawodowych,
 • działalności związanej z organizacją targów i wystaw,
 • pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
 • drukowania i działalności usługowej związanej z poligrafią,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 • sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach
 • sprzedaży detalicznej nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach,
 • sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach,
 • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 • prowadzenia restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych,
 • przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • przygotowywania i podawania napojów,
 • wydawania książek,
 • wydawania gazet,
 • wydawania czasopism i pozostałych periodyków,
 • pozostałej działalności wydawniczej,
 • działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • działalności agencji reklamowych,
 • działalności fotograficznej,
 • działalności obiektów kulturalnych,
 • działalności obiektów sportowych,
 • pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej.

6. Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych w ramach Fundacji.

Cele

 1. Wspieranie finansowe inwestycji prowadzonych przez Politechnikę Białostocką w zakresie modernizacji i budowy obiektów Uczelni.
 2. Wspieranie rozwoju badań naukowych pracowników Politechniki Białostockiej.
 3. Wspieranie rozwoju naukowego młodych pracowników nauki.
 4. Pozyskiwanie środków poprzez organizację zajęć dydaktycznych w ramach kształcenia ustawicznego.
 5. Pozyskiwanie środków poprzez realizację tematów na rzecz gospodarki narodowej.
 6. Upowszechnianie wyników badań naukowych i doświadczeń dydaktycznych pracowników.
 7. Wspieranie współpracy pracowników Politechniki Białostockiej z innymi instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.
 8. Wspieranie aktywności zawodowej studentów i absolwentów uczelni.
 9. Wspieranie społeczności akademickiej  Politechniki Białostockiej w zakresie działalności kulturalnej, rozrywkowej poprzez prowadzenie studenckiego klubu rozrywki.
 10. Wspieranie inicjatyw społeczności akademickiej w zakresie działalności sportowej i rekreacyjnej.
 11. Stworzenie studentom  zaplecza socjalno-bytowego  poprzez działalność studenckiego baru gastronomicznego.
 12.  Pozyskiwanie środków na finansowanie inicjatyw studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Białostockiej w ramach działalności kulturalnej, rozrywkowej, sportowej  i rekreacyjnej.

Zarząd

 • Rafał Gólcz – Przewodniczący
 • Tomasz Grzegorz Buczkowicz - Sekretarz

Kontakt

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 6/3
15-333 Białystok 
tel./fax. 085 742-36-69
fundacja@pb.bialystok.pl